PolskiEnglish
  • Okolica
Witamy - Atrakcje i okolica - Szamotuły

Szamotuły

Szamotuły

Drukuj
Szamotuły to miejscowość położona na Pojezierzu Wielkopolskim, w dorzeczu dolnego odcinka Warty, nad rzeką Samą po jej obu stronach, 35 km na północny zachód od Poznania, stolicy województwa wielkopolskiego. Miasto otaczają niewysokie pagórki, tworzące charakterystyczny krajobraz polodowcowy. Szamotuły posiadają cenne zabytki, bogatą bazę sportowo-rekreacyjną oraz wiele terenów zielonych.

Muzeum Zamek Górków

W północnej części miasta wznosi się zamek z końca XV w., zbudowany przez Dobrogosta Świdwę Szamotulskiego, a przebudowany w latach 1513-1518 przez Łukasza II Górkę. Później obiekt zmieniał właścicieli i ulegał przeróbkom. W latach 1975 -1990 przywrócono mu charakter gotycki. Obecnie jest siedzibą Muzeum - Zamku Górków. Wnętrza prezentują wyposażenie komnat zamkowych z XVI-XVII w., gotyckie sklepienia piwnic, renesansowy strop belkowy, fragmenty polichromii gotyckich i renesansowych oraz drzewo genealogiczne Szamotulskich i Górków. Ekspozycję stałą stanowi bogata kolekcja ruskich ikon z XVII, XVIII, XIX i początku XX w. W salach zamkowych odbywają się liczne wystawy i koncerty. W pobliżu zamku wznosi się wieża mieszkalna zwana Basztą Halszki. Według legendy miała być w niej przetrzymywana Halszka z Ostroga, żona Łukasza III Górki. Obok zamku stoi oficyna z końca XVIII w. z ekspozycją etnograficzną, obrazującą wyposażenie wielkopolskiej chaty i warsztatów rzemieślniczych. Niedaleko tego budynku usytuowany jest spichlerz - siedziba Muzeum Archeologii Gazociągu Tranzytowego z najciekawszymi zabytkami odkrytymi podczas prac przy budowie gazociągu.

 

Kolegiata

Kolegiata p.w. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa to najstarszy i najwartościowszy zabytek miasta, a zarazem jeden z ważniejszych obiektów architektury sakralnej w Wielkopolsce. Znajdujący się w pobliżu rynku kościół zbudowano w latach 1423-1431 na miejscu świątyni drewnianej. Trzynawową budowlę z czerwonej cegły pokrywa dach ze schodkowymi szczytami i sygnaturką. Wewnątrz, we wszystkich nawach, sufit wieńczą sklepienia gwiaździste. Ozdobą kościoła są polichromie z 1952 r. oraz piękne witraże z XIX i XX w. W nawie południowej znajduje się kopia barokowego ołtarza, a w niej cudami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia Szamotuł Pani - ruska ikona z 1. połowy XVII w. Od wieków obraz ten jest przedmiotem kultu religijnego i stanowi cel licznych pielgrzymek. W 1970 r. wizerunek Madonny został koronowany koronami papieskimi przez Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Klasztor pofranciszkański

Nad Samą, niedaleko rynku, stoi klasztor, wzniesiony w latach 1675-1682 na fundamentach zamku Świdwów Szamotulskich. Należał do zgromadzenia franciszkanów reformowanych. W 1831 r. po kasacie zakonu budynki przejęło państwo pruskie, a kościół p.w. św. Krzyża został zamknięty. Jego użytkowanie rozpoczęto ponownie w 1963 r., a w 1969 r. powstała przy nim parafia. Wnętrze jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Sufit zdobią współczesne polichromie ze scenami Męki Pańskiej. Rokokowe wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z końca XVII w. Głównym elementem jest ołtarz z krucyfiksem, figurami Matki Bożej Bolesnej, św. Jana Chrzciciela i dwóch zakonników oraz wizerunkiem Boga Ojca, Ducha Świętego i aniołów. Zabudowania poklasztorne otaczają kwadratowy wirydarz. W przyległych do kościoła krużgankach urządzono kaplice św. Maksymiliana Kolbego i św. o. Pio. Budynki poddawane są obecnie gruntownemu remontowi.

 

Przejdź do:


Copyright © Pałac Baborówko 2018

Projekt: Jakub Krukowski